Rekrutacja

Nasz punkt przedszkolny wznowił po przerwie związanej z pandemią COVID-19 swoją działalność oraz rekrutację.

Chcielibyśmy, żeby pobyt dzieci w naszym punkcie przedszkolnym odbywał się w jak najbardziej bezpiecznych warunkach, dlatego wprowadziliśmy szereg procedur. Od chwili wznowienia naszej działalności:

– dziecko będzie odbywało zajęcia w jednej sali,

– każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć dokonamy pomiaru temperatury z pomocą termometru bezdotykowego,

– wszelkie zabawki i materiały, których dezynfekcja nie jest możliwa zostaną usunięte z pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci,

– będziemy przeprowadzali dezynfekcję pomocy, zabawek, materiałów terapeutycznych oraz powierzchni w ciągach komunikacyjnych (klamki, poręcze) 2 razy dziennie – przed rozpoczęciem każdych zajęć i po ich zakończeniu środkiem wirusobójczym (zaopatrzyliśmy się w odpowiednie zapasy, aby zachować ciągłość zajęć),

– zabawki i pomoce zostaną przypisane do konkretnej sali i nie będą wynoszone do innych sal,

– do Państwa dyspozycji znajduje się płyn antywirusowy. Przed wejściem do szatni poprosimy o zdezynfekowanie rąk Państwa i dziecka,

– wykładziny w naszych salach będą dezynfekowane codziennie za pomocą parownicy,

– w takcie odbywania się zajęć z jednej toalety będzie korzystało tylko jedno dziecko. Po zakończeniu zajęć toaleta ta zostanie zdezynfekowana,

– personel przedszkola jest wyposażony w maseczki i rękawiczki,

 

Jak przebiega okres adaptacyjny?

Przyjęcie każdego dziecka poprzedzone jest wieloma przygotowaniami, aby zapewnić jak najwyższy komfort dziecku oraz rodzicom.

Pierwsze dni zaczynają się od indywidualnych zajęć wstępnych, które pomagają dziecku odnaleźć się w nowym miejscu. W kolejnych dniach wdrażamy odpowiednio dopasowaną terapię oraz systematycznie wydłużamy czas pobytu dziecka w przedszkolu. Po krótkim okresie adaptacyjnym, dziecko zostaje wprowadzone do grupy innych podopiecznych lub rozpoczyna zajęcia w parach.

Obecnie nie pobieramy żadnych opłat za zajęcia adaptacyjne w Pastelowej układance dla dzieci, które są zapisane do przedszkola.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami w dowolny sposób:

Kontakt