Zajęcia terapeutyczne w przedszkolu

W codziennej pracy z dziećmi stosujemy techniki oparte o teorię uczenia się – Stosowaną Analizę Zachowania. Koncentrujemy się na naturalnym wzmacnianiu umiejętności komunikacyjnych i społecznych, co zapewnia dziecku większy komfort w codziennym funkcjonowaniu.

W skład zespołu Pastelowej Układanki wchodzą logopeda i specjalista od integracji sensorycznej, którzy dbają o całościowy rozwój dzieci. Dzięki temu wiemy, że zachowujemy spójność działań, zarówno w zakresie oddziaływań psychologicznych, logopedycznych, jak i fizjoterapeutycznych.

Każde dziecko realizuje program terapeutyczny przygotowany dla niego przez naszych specjalistów. Prowadzimy zajęcia indywidualne, w parach i małych grupach. Dzięki temu dziecko otrzymuje maksymalną uwagę, a jego postępy są na bieżąco realizowane przez wyspecjalizowaną kadrę. Nasze oddziaływania są regularnie superwizorowane – nadzorowane i konsultowane przez innych specjalistów, czuwających nad prawidłowych przebiegiem pracy terapeutycznej.

Prowadzimy autorski program rozwoju umiejętności społecznych, w którym podopieczni uczą się nie tylko wspólnej zabawy, ale też spontanicznych interakcji podczas całego dnia w przedszkolu.

Dzieci uczestniczą również w zajęciach prowadzonych Metodą Dobrego Startu, zajęciach ruchowych oraz zajęciach muzycznych. Pozwala to na odkrywanie mocnych stron w funkcjonowaniu naszych podopiecznych. Sprzyja rozwijaniu ich zainteresowań i hobby. Działania te są ważnym fundamentem w budowaniu poczucia własnej wartości, a to jeden z pierwszych kroków w stronę komfortowego i stabilnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Każdy rodzic w ramach opieki przedszkolnej otrzymuje możliwość konsultacji, podczas których wyjaśniamy, jak wspierać rozwój dziecka w domu – oczywistym jest, że efektywność terapii uzależniona jest także od współpracy z rodzicami. Jeśli jest taka potrzeba, oferujemy również dodatkowe zajęcia treningowe z udziałem rodziców.

Drogi Rodzicu!

Prowadzimy punkt konsultacyjny dla rodziców, w którym odpowiadamy na nurtujące pytania.