Misja

Naszą misją jest dążenie do wszechstronnego rozwoju, a co za tym idzie – szczęśliwego życia dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Wybierając przedszkole i terapeutów dla swojego dziecka należy zwrócić uwagę, że na rynku dostępnych jest wiele podejść terapeutycznych, ale niewiele z nich ma jakiekolwiek dowody na swoją efektywność.

„Pastelowa układanka” stosuje oddziaływania całościowe, dotyczące wielu obszarów funkcjonowania dziecka, pracując w możliwie naturalnym środowisku.
Bazujemy na profesjonalnej wiedzy i strategiach rekomendowanych przez wybitnych światowych specjalistów, a także na metodach, które od lat są badane, rozwijane i przede wszystkim skuteczne w pomocy osobom i rodzinom z ASD.

Stosowana analiza zachowania, czyli tzw. podejście behawioralne, niestety często kojarzy się tylko z pracą przy stoliku, wykorzystując gospodarkę żetonową i wykonując próby uczące, jednak terapia ta może mieć całkiem inne oblicze. Pracujemy w warunkach naturalnych interakcji z dzieckiem, podczas zabawy, aktywności, które dziecko wykonuje na co dzień. A ważnym aspektem, na który zwracamy uwagę, jest relacja z dzieckiem, spontaniczność i elastyczny sposób reagowania oraz inicjowania interakcji przez dziecko.

Oprócz pracy nad rozwojem mowy, samodzielnym funkcjonowaniem w grupie oraz zabawą i interakcjami z rówieśnikami, przykładamy bardzo dużą wagę do nauki komunikowania się. Pracujemy zarówno z dziećmi, które posługują się słowami i zdaniami, ale też z dziećmi, które w ogóle nie wokalizują. Wykorzystując w pracy analizę zachowania, jesteśmy efektywni w wypracowaniu mowy lub innego, alternatywnego sposobu komunikowania się.
Dodatkowo wspieramy również takie obszary funkcjonowania, jak umiejętności społeczne (takie, które są zgeneralizowane i prezentowane spontanicznie w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami), motorykę, umiejętności poznawcze, przygotowanie do szkoły, zachowania sprawiające trudność w codziennym życiu, naukę jedzenia oraz trening czystości.

Ponadto pomagamy poradzić sobie w sytuacji postawienia diagnozy, poprzez wypracowanie najlepszego sposobu komunikacji dla całej rodziny. Towarzyszymy w istotnym procesie zrozumienia i akceptacji nowej sytuacji życiowej.
Kompleksowe podejście oparte na wiedzy i doświadczeniu pozwala nam osiągnąć to, co najważniejsze – jak największą samodzielność dziecka oraz szczęśliwe, spokojne życie całej rodziny.