Sylwia Sienkiewicz

mgr Sylwia Sienkiewicz
Jest logopedą i pedagogiem specjalnym, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Pracując w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi, w poradniach oraz gabinetach zdobywała doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami mowy o różnej etiologii, głównie ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnymi intelektualnie. Bliskie są jej dzieci, które w sposób szczególny potrzebują pomocy i wsparcia. Ma dobry kontakt z podopiecznymi, co pozwala na efektywne działania w zakresie usprawniania mowy. Jest otwarta na dziecięce inspiracje i potrafi przekształcić je w pożądane aktywności.
Współpracowała z Akademią Pedagogiki Specjalnej prowadząc ćwiczenia ze studentami studiów niestacjonarnych z przedmiotów „Podstawy logopedii”, „Multimedialne środki dydaktyczne w logopedii” oraz „Praktyki zawodowe”.

Obecnie współpracuje m.in. z Fundacją Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami oraz z Centrum Adesse prowadząc zajęcia głównie z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Wydział:Nauczyciele
Pozycja:Logopeda