Rafał Kawa

dr Rafał Kawa – Ma duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi i nastolatkami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a swoje kompetencje podnosi od lat, prowadząc terapie indywidualne, grupowe oraz pracując jako terapeuta-cień w szkole.

Ukończył studia na Wydziale Psychologii oraz w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowanym analitykiem zachowania (BACB), prezesem zarządu Fundacji „Wspieranie w rozwoju” oraz superwizorem Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Sprawuje funkcję dyrektora NTPP „Pastelowa układanka”, gdzie jest odpowiedzialny m.in. za opiekę merytoryczną nad programami i zajęciami terapeutycznymi. Jest sercem i duszą tego miejsca, czuwając nad każdym aspektem funkcjonowania przedszkola oraz dbając o najwyższą jakość oferowanych zajęć. Dr Rafał Kawa pokazuje, że fajnie jest pomagać, a do dalszej pracy najbardziej motywują go sytuacje, gdy udaje się osiągnąć u dziecka wszystkie cele terapeutyczne.

Jest adiunktem na Wydziale Psychologii UW, gdzie pod jego opieką wiedzę i umiejętności szlifują przyszli psychologowie i terapeuci. Prowadzi dla nich takie zajęcia, jak „Podstawy psychopatologii rozwojowej”, „Podstawy poznawczych i behawioralnych metod terapii, rehabilitacji i wspierania zdrowia”, „Poznawcze i behawioralne metody terapeutyczne, stosowane w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju” oraz „Analiza funkcjonalna zachowania w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju” i zajęcia stażowe dla uczestników studiów podyplomowych. Na zajęciach tych stara się zarazić studentów miłością do pracy psychologa, uczy empatii, zwraca uwagę na to, jak istotne jest zapewnienie dzieciom z ASD efektywnego wsparcia terapeutycznego.

Jest autorem kilkunastu publikacji, m.in. na temat aktywności eksploracyjnej dzieci z autyzmem, nasilenia objawów autyzmu u wysoko funkcjonujących kobiet i mężczyzn z ASD oraz rozwijania umiejętności społecznych i umiejętności komunikowania się osób z tym zaburzeniem.

Wybrane publikacje:

  1. „Attitudes of the autism community to early autism research”, S. Fletcher-Watson, Rafał Kawa, Ewa Pisula, Przemysław Tomalski; Edinburgh University, 2017.
  2. „Behavioral and emotional problems in high-functioning girls and boys with autism spectrum disorders: Parents reports and adolescents self-reports”, Ewa Pisula, Monika Pudło, Monika Słowinska, Rafał Kawa, Magdalena Strząska, Anna Banasiak, Tomasz Wolańczyk; Uniwersytet Medyczny, 2017.
  3. „European studies on prevalence and risk of autism spectrum disorders according to immigrant status—a review”, Rafał Kawa , Evald Saemundsen, Sigridur Lóa Jónsdóttir, Annika Hellendoorn, Sanne Lemcke,Ricardo Canal-Bedia, Patricia Garcia-Primo, Irma Moilanen; Instytut Psychologii Polska Akademia Nauk, 2016.
  4. „Use of early intervention for young children with autism spectrum disorder across Europe”, 2015.
  5. „Spostrzeganie siebie u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Rafał Kawa , Monika Słowińska, Ewa Pisula; Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski, 2015.
Wydział:Zarząd