Patrycja Malicka

Patrycja Malicka – ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS. Uprawnienia do diagnozowania i pracy terapeutycznej z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensomotorycznego uzyskała w 2010 i od tego czasu, bez przerwy kontynuje pracę w tym obszarze.

Ukończyła szereg dodatkowych kursów w Polsce (min.: „Małe dziecko z zaburzeniami sensomotorycznymi. Terapia i diagnoza”, „Depresja po porodowa. Diagnoza i wsparcie”, „Terapia ręki”) jak i za granicą (min.:certyfikowane szkolenie „Therapeutic Listening”).  Brała udział w stażach zarówno skoncentrowanych na pracy z dziećmi z wyzwaniami neurologicznymi (staż w Stowarzyszeniu Terapeutów – klubiku integracyjnym dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu), jak i związanych z udzielaniem szeroko rozumianego wsparcia  dzieciom i rodzinom w trudnych sytuacjach (staż w Fundacji Dajemy Dzieciom Silę – dawne FDN).

Od wielu lat współpracuje z placówkami oświatowymi przygotowując inywidualne plany terapeutyczne dla podopiecznych, diagnozując, koordynując działania zespołów klinicznych – superwizując ich pracę.  Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, rodziców, przyszłych i aktualnych terapeutów. Nadzoruje programy stażowe dla studentów kierunków związanych z szeroko pojętą tematyką integracji sensorycznej.

W pracy z dziećmi kładzie szczególny nacisk na budowanie pozytywnych relacji, wspieranie w rozwoju i podążanie za potrzebami. Stara się rzetelnie obserować małego człowieka  i zachęcać  do samodzielnego podejmowania wyzwań. Adekwatnie kreuje przestrzeń sali teraeutycznej, tak aby minimalizować przeładowanie sensoryczne a jednocześnie stymulować zindywidualizowanymi bodźcami.

Poza pracą wyzwania stawiają przed nią dwie rozbrykane nastolatki, a w wolnej chwili ucieka w świat domowego ogrodnictwa.