Julia Socha

Julia Socha- pedagog specjalny- surdopedagog. Obecnie studenta pedagogiki specjalnej: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Filologia Polskiego Języka Migowego. Posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych oraz Trenera Kontroli Złości, ponadto ukończyła kursy Polskiego Języka Migowego. Jej ogromną pasją i zainteresowaniem jest język migowy oraz mowa niewerbalna. Współpracuje z Fundacją -ECHO-, gdzie prowadzi zajęcia z dziećmi z wadą słuchu. Jej celem w pracy jest wspieranie rozwoju dziecka oraz szerzenie wiedzy o funkcjonowaniu dzieci z zaburzeniami oraz dysfunkcjami. Praca z dziećmi daje jej poczucie spełnienia. Z chęcią zdobywa nowe doświadczenia.