Izabela Brzezińska

Izabela Brzezińska – pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, terapeuta w trakcie ubiegania się o licencję terapeuty behawioralnego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ponadto ukończyłam wiele kursów i szkoleń m.in.: „Terapia behawioralna w teorii i praktyce 3 modułowy kurs bazowy” w fundacji Krok po Kroku, Diagnoza i terapia autyzmu i zespołu Aspergera, Trudne zachowania u dziecka ze spektrum autyzmu-teoria i warsztat, studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie, kurs Trening Umiejętności Społecznych uprawniający do samodzielnego prowadzenia zajęć, a obecnie poszerzam wiedzę branżową na studiach podyplomowych Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. podczas 5–dniowego stażu terapeutycznego w Fundacji Krok po Kroku, pracując jako terapeuta w Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej PROMITIS oraz Przedszkolu nr 128 w Warszawie. Od 2019 roku jestem również członkiem Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Przedszkolu nr 128 w Warszawie.
Z Fundacją Wspieranie w rozwoju związana jestem od początku 2020 roku, gdzie prowadzę terapię behawioralną dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zawód pedagoga specjalnego to dla mnie nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja i sposób na życie.
Każdego dnia staram się wspierać funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami w wielu sferach
i budować w Nich nieustanne poczucie sprawstwa, doceniać nawet najdrobniejsze sukcesy, które są niezwykle ważne w osiąganiu celów terapeutycznych. Każdy nawet najmniejszy postęp u dziecka sprawia mi ogromną satysfakcję i motywuje do dalszej pracy i utwierdza mnie w przekonaniu, że praca z dziećmi z zaburzeniami była właściwą decyzją.

Wydział:Nauczyciele
Pozycja:Pedagog