Adrianna Barczak

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywa od 2019 roku. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia, na specjalności psychologia rodziny. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. W pracy jej celem jest poprawa jakości funkcjonowania dzieci, budowanie z nimi pozytywnych relacji oraz nieustanne wsparcie w nauce samodzielnego radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Wydział:Nauczyciele
Pozycja:Psycholog