Wpisy

26maj2021

W dniu dzisiejszym życzymy mamom wszystkiego, co najlepsze. A przede wszystkim dużo szczęśliwych i radosnych chwil ze swoimi dziećmi. Na co dzień widzimy, ile siły i energii Mamy z naszego przedszkola wkładają w to, żeby ich dzieci były szczęśliwe i rozwijały się jak najlepiej.

29sty2021
Szanowni Państwo, zamieszczamy apel do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w bardzo ważnej kwestii dotyczącej orzecznictwa.
Drodzy Państwo,
zaniepokojeni informacjami na temat planowanych zmian w orzecznictwie, które pojawiły się w wypowiedziach Min. Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych (zwłaszcza dotyczących diagnozy zespołu Aspergera), przygotowaliśmy apel wzywający do zapewnienia osobom ze spektrum autyzmu odpowiedniego wsparcia. Poniżej przesyłam link do formularza, w którym można zapoznać się z apelem i poprzeć go, jeśli uznacie to Państwo za wskazane:
Prosimy też o rozpowszechnienie apelu wśród przedstawicieli organizacji zajmujących się wspieraniem osób ze spektrum i ich rodzin, a także naukowców, badających autyzm.
Z wyrazami szacunku
Ewa Pisula
24lip2020

Już za parę dni znowu ruszają u nas zajęcia z integracji sensorycznej. Naszym celem jest, aby w Pastelowej układance, dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. z autyzmem, otrzymały wszechstronne i całościowe wsparcie terapeutyczne. Oprócz integracji sensorycznej, oferujemy naszym dzieciom zajęcia logopedyczne, terapię psychologiczną i pedagogiczną, zajęcia indywidualne, w parach i małych grupach, nad którymi czuwa nasz zespół specjalistów. Chcemy, żeby dzieci w naszym przedszkolu oraz dzieci, które uczęszczają u nas na zajęcia konsultacyjne mogły korzystać z najważniejszych oddziaływań terapeutycznych w jednym miejscu.

15cze2020

Do Pastelowej układanki zawitało już lato, a na naszym trawniku pojawiło się wiele pięknych i kolorowych kwiatów. Nasze przedszkole funkcjonuje bez przerwy w lipcu i sierpniu. Zapraszamy na darmowy okres adaptacyjny. 

9mar2020

Już niedługo odbędzie się  XIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej i Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku „Stosowana analiza zachowania wobec zachowań problemowych współczesnego człowieka”. Dominuje tematyka autyzmu, ale w programie przewidziano też inne bardzo ciekawe wystąpienia. Polecamy 😄👍

https://13sympozjumptpb.konfeo.com/pl/groups

 

30wrz2019

Była okazja, żeby porozmawiać o samoświadomości osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz współwystępujących zaburzeniach emocjonalnych. Wiele badań wskazuje na to, że osoby z ASD,  które mają wyższy iloraz inteligencji i mniejsze nasilenie objawów osiowych autyzmu, prezentują więcej objawów depresji i zaburzeń lękowych niż osoby z niższym ilorazem inteligencji (Strang i in, 2012). Już w latach 90 Lorna Wing zauważyła, że młodzież z ASD, która jest w odpowiednim stopniu świadoma swoich trudności, doświadcza podczas sytuacji społecznych więcej negatywnych emocji niż osoby o niższym poziomie samoświadomości. Ciekawe w tym kontekście są badania kliniczne opublikowane przez Verhoeven (2012). Osoby wysokofunkcjonujące z ASD, które prezentowały wyższy poziom samoświadomości szybciej nabywały umiejętności społeczne niż osoby o niższym poziomie samoświadomości. Z kolei rodzice osób, u których poziom samoświadomości zwiększył się podczas terapii, zauważyli poprawę w codziennym funkcjonowaniu swoich dzieci. Jednak osoby z ASD, których poziom samoświadomości się zwiększył podczas terapii, zauważały więcej trudności w codziennym funkcjonowaniu oraz zgłaszały więcej objawów depresji. Badania te bardzo wyraźnie pokazują, jak ważna jest współpraca psychologów, pedagogów, lekarzy psychiatrów i innych specjalistów w planowaniu terapii osób z ASD. Terapii, która obejmuje wiele obszarów funkcjonowania osób z tym zaburzeniem.

12cze2019

Obecnie w Pastelowej układance trwa rekrutacja wakacyjna. Zapraszamy na bezpłatne spotkania konsultacyjne oraz do dalszej współpracy. W lipcu i sierpniu nie pobieramy żadnych opłat (bez czesnego i wpisowego) dla dzieci, które są zapisane do przedszkola.