Styczeń

29Sty2021
Szanowni Państwo, zamieszczamy apel do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w bardzo ważnej kwestii dotyczącej orzecznictwa.
Drodzy Państwo,
zaniepokojeni informacjami na temat planowanych zmian w orzecznictwie, które pojawiły się w wypowiedziach Min. Pawła Wdówika, Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych (zwłaszcza dotyczących diagnozy zespołu Aspergera), przygotowaliśmy apel wzywający do zapewnienia osobom ze spektrum autyzmu odpowiedniego wsparcia. Poniżej przesyłam link do formularza, w którym można zapoznać się z apelem i poprzeć go, jeśli uznacie to Państwo za wskazane:
Prosimy też o rozpowszechnienie apelu wśród przedstawicieli organizacji zajmujących się wspieraniem osób ze spektrum i ich rodzin, a także naukowców, badających autyzm.
Z wyrazami szacunku
Ewa Pisula